Ερευνητικές Εργασίες 2012-2013 Β΄ Τετραμήνου

  • Α1 Project
  • Α2 Project
  • Α3 Project
  • Α4 Project
  • Α5 Project
  • Β1 Project
  • Β2 Project
  • Β3 Project
  • Β4 Project

Θέμα : "Γυμνάσιο Θηλέων Ιωαννίνων: Η ίδρυση"
Τάξη : Α΄
Τμήμα : Α1 Project
Περίοδος : Α΄ & Β' Τετράμηνο (ετήσιο)
Σχολ. Έτος : 2012-2013
Συντονιστές : Κωστάκη Καλλιόπη (ΠΕ02), Χαριζάνη Μαρία (ΠΕ13)
Σημείωση
: Στο τέλος του έτους θα παρουσιάσουμε συνολικά τα αποτελέσματα της εργασίας μας μαζί με τα τα υπόλοιπα τμήματα Project της Α΄ τάξης και το τμήμα Β4 Project, μέσα από το βιβλίο που ετοιμάζουμε με τίτλο "Το Γυμνάσιο Θηλέων Ιωαννίνων".

Αρχείο Pdf :

Αρχείο PowerPoint :

 

Θέμα : "Γυμνάσιο Θηλέων Ιωαννίνων: Το μαθητικό ψηφιδωτό"
Τάξη : Α΄
Τμήμα : Α2 Project
Περίοδος : Α΄ & Β' Τετράμηνο (ετήσιο)
Σχολ. Έτος : 2012-2013
Συντονιστές : Βλάχος Γεώργιος (ΠΕ09), Κούκος Διονύσιος (ΠΕ12.10)
Σημείωση
: Στο τέλος του έτους θα παρουσιάσουμε συνολικά τα αποτελέσματα της εργασίας μας μαζί με τα τα υπόλοιπα τμήματα Project της Α΄ τάξης και το τμήμα Β4 Project, μέσα από το βιβλίο που ετοιμάζουμε με τίτλο "Το Γυμνάσιο Θηλέων Ιωαννίνων".

Αρχείο Pdf :

Αρχείο PowerPoint :

 

Θέμα : "Γυμνάσιο Θηλέων Ιωαννίνων: Μια χρονιά στο Γυμνάσιο Θηλέων"
Τάξη : Α΄
Τμήμα : Α3 Project
Περίοδος : Α΄ & Β' Τετράμηνο (ετήσιο)
Σχολ. Έτος : 2012-2013
Συντονιστές : Λώλου Ελένη (ΠΕ01), Τσαντήλα Αλεξάνδρα (ΠΕ10)
Σημείωση
: Στο τέλος του έτους θα παρουσιάσουμε συνολικά τα αποτελέσματα της εργασίας μας μαζί με τα τα υπόλοιπα τμήματα Project της Α΄ τάξης και το τμήμα Β4 Project, μέσα από το βιβλίο που ετοιμάζουμε με τίτλο "Το Γυμνάσιο Θηλέων Ιωαννίνων".

Αρχείο Pdf :

Αρχείο PowerPoint :

 

Θέμα : "Γυμνάσιο Θηλέων Ιωαννίνων: Τα στελέχη μας - Η ατμομηχανή της εκπαίδευσης"
Τάξη : Α΄
Τμήμα : Α4 Project
Περίοδος : Α΄ & Β' Τετράμηνο (ετήσιο)
Σχολ. Έτος : 2012-2013
Συντονιστές : Μποβίλας Κων/νος (ΠΕ19), Σιώτου Χρυσαυγή (ΠΕ04.04)
Σημείωση
: Στο τέλος του έτους θα παρουσιάσουμε συνολικά τα αποτελέσματα της εργασίας μας μαζί με τα τα υπόλοιπα τμήματα Project της Α΄ τάξης και το τμήμα Β4 Project, μέσα από το βιβλίο που ετοιμάζουμε με τίτλο "Το Γυμνάσιο Θηλέων Ιωαννίνων".

Αρχείο Pdf :

Αρχείο PowerPoint :

 

Θέμα : "Γυμνάσιο Θηλέων Ιωαννίνων: Το σχολείο στην περίοδο '40-'45 "
Τάξη : Α΄
Τμήμα : Α5 Project
Περίοδος : Α΄ & Β' Τετράμηνο (ετήσιο)
Σχολ. Έτος : 2012-2013
Συντονιστές : Μαϊδάτση Ευθαλία (ΠΕ02), Οικονόμου Αθηνά (ΠΕ06)
Σημείωση
: Στο τέλος του έτους θα παρουσιάσουμε συνολικά τα αποτελέσματα της εργασίας μας μαζί με τα τα υπόλοιπα τμήματα Project της Α΄ τάξης και το τμήμα Β4 Project, μέσα από το βιβλίο που ετοιμάζουμε με τίτλο "Το Γυμνάσιο Θηλέων Ιωαννίνων".

Αρχείο Pdf :

Αρχείο PowerPoint :

 

Θέμα : "Οικολογία"
Τάξη : Β΄
Τμήμα : Β1 Project
Περίοδος : Β΄ Τετράμηνο
Σχολ. Έτος : 2012-2013
Συντονιστές : Βλάχος Γεώργιος (ΠΕ09), Παπαδοπούλου Σωτηρία (ΠΕ02)

Αρχείο Pdf :

Αρχείο PowerPoint :

 

Θέμα : "Μαρτυρικά Χωριά"
Τάξη : Β΄
Τμήμα : Β2 Project
Περίοδος : Β΄ Τετράμηνο
Σχολ. Έτος : 2012-2013
Συντονιστές : Θάνου Μαργαρίτα (ΠΕ02), Παππά Αλεξάνδρα (ΠΕ02)

Αρχείο Pdf :

Αρχείο PowerPoint :

 

Θέμα : "Διατροφή"
Τάξη : Β΄
Τμήμα : Β3 Project
Περίοδος : Β΄ Τετράμηνο
Σχολ. Έτος : 2012-2013
Συντονιστές : Κούκος Διονύσιος (ΠΕ12.10), Σιώτου Χρυσαυγή (ΠΕ04.04)

Αρχείο Pdf :

Αρχείο PowerPoint :

 

 

Θέμα : "Γυμνάσιο Θηλέων Ιωαννίνων: Ψηφιοποίηση Σχολικού Αρχείου"
Τάξη : Β΄
Τμήμα : Β4 Project
Περίοδος : Α΄ & Β' Τετράμηνο (ετήσιο)
Σχολ. Έτος : 2012-2013
Συντονιστές : Μποβίλας Κων/νος (ΠΕ19), Χαριζάνη Μαρία (ΠΕ13)
Σημείωση
: Στο τέλος του έτους θα παρουσιάσουμε συνολικά τα αποτελέσματα της εργασίας μας μαζί με τα τα υπόλοιπα τμήματα Project της Α΄ τάξης μέσα από το βιβλίο που ετοιμάζουμε με τίτλο "Το Γυμνάσιο Θηλέων Ιωαννίνων".

Αρχείο Pdf :

Αρχείο PowerPoint :


Δείτε το βίντεο που ετοίμασε η ομάδας μας για το Γυμνάσιο Θηλέων Ιωαννίνων (1931-1979) στα πλαίσια της Ερευνητικής Εργασίας: