Ενημέρωση Γονέων

1ο  - Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε δύο τετράμηνα

Το Α΄ τετράμηνο διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου, ενώ το Β΄ τετράμηνο διαρκεί από 21 Ιανουαρίου έως 16 Μαΐου.

Στο τέλος κάθε τετραμήνου, οι μαθητές παίρνουν έλεγχο επίδοσης προφορικής βαθμολογίας.

Οι παράμετροι που καθορίζουν τον προφορικό βαθμό είναι:

  1. Η συμμετοχή στην καθημερινή εργασία της τάξης
  2. Η επίδοση στις ενδιάμεσες γραπτές δοκιμασίες (ωριαία διαγωνίσματα και τεστ), για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Δυσλεξία, μόνιμη ή προσωρινή σωματική βλάβη) υπάρχει η δυνατότητα για αντικατάσταση της γραπτής με προφορική εξέταση
  3. Οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες

Η βαθμολογική κλίμακα είναι:

Κακώς 0 - 5
Ανεπαρκώς 5,1 - 9,4
Σχεδόν Καλώς 9,5 - 13
Καλώς 13,1 - 16
Λίαν Καλώς 16,1 - 18
Άριστα 18,1 - 20

 

2ο  - Χαρακτηρισμός φοίτησης

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση όταν:
    α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή σε όλο το διδακτικό έτος, δεν υπερβαίνει τις 50, ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους.
    β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις 114, από τις οποίες οι πάνω από τις 50 είναι δικαιολογημένες.

Σημειώσεις

  • Ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει με σημείωμά του που καταθέτει στο σχολείο, το πολύ σε 10 εργάσιμες μέρες μετά την επάνοδο του μαθητή, συνολικά μέχρι 10 ημέρες και όχι πάνω από 2 συνεχόμενες ημέρες. Για περισσότερες ημέρες απουσίας ή για πάνω από 2 συνεχόμενες ημέρες απαιτείται ιατρική βεβαίωση.
  • Μαθητής που σημείωσε πάνω από 50 αδικαιολόγητες απουσίες, είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τη φοίτηση στην ίδια τάξη.
  • Μεμονωμένες ή συνεχείς απουσίες στη διάρκεια της ημέρας δε δικαιολογούνται παρά σε εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από απόλυτα αιτιολογημένη απόφαση του συλλόγου στο τέλος της σχολικής χρονιάς
  • Θα σας παρακαλούσαμε να αποφεύγετε προγραμματισμένα ραντεβού (π.χ. για ορθοδοντικούς) τις πρωινές ώρες, όταν αυτό μπορεί να γίνει το απόγευμα. Ζητάμε τη συνεργασία σας έτσι ώστε μια ενέργεια που απαξιώνει  το δημόσιο σχολείο στα μάτια των παιδιών σας να σταματήσει.

Παράκληση

Παρακαλούνται οι κηδεμόνες να έρχονται στο σχολείο συχνά για να ενημερώνονται για τις απουσίες των μαθητών προς αποφυγή δυσάρεστων αποτελεσμάτων και να μην αρκούνται στα σημειώματα που στέλνει το σχολείο, γιατί αυτά ενδέχεται να μη φθάσουν όλα στον προορισμό τους.
Θα παρακαλούσαμε επίσης τους κηδεμόνες να επισκέπτονται συχνά το σχολείο για να γνωρίσουν τους καθηγητές, ώστε να έχουμε μια δημιουργική συνεργασία κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

 

3ο  - Ενημέρωση κηδεμόνων

Οι καθηγητές του σχολείου μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για να σας ενημερώνουν για την πρόοδο των παιδιών σας.

 

4ο  - Γραπτές Εξετάσεις

Μαθητής που απουσιάζει ή προσέρχεται μετά την ανακοίνωση των θεμάτων, βαθμολογείται με το βαθμό “Κακώς” μηδέν (0).

Κατ’ εξαίρεση:
α) Μαθητής της Α΄ ή Β΄ τάξης που απουσιάζει δικαιολογημένα λόγω ασθενείας ή άλλου σοβαρού λόγου, με αίτηση του κηδεμόνα εξετάζεται άλλη ημέρα εντός του Ιουνίου.
β) Μαθητής της Γ΄ τάξης, ο οποίος, λόγω ασθενείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, δεν έλαβε μέρος στις εξετάσεις Ιουνίου, έχει τη δυνατότητα να εξεταστεί σε επαναληπτικές εξετάσεις, αφού προσκομίσει, εντός τριών ημερών από την ημέρα εξέτασης του μαθήματος, δικαιολογητικά ασθενείας από Δημόσιο Νοσοκομείο τα οποία φέρουν σφραγίδα Διευθυντή ή Δημόσιου Κέντρου Υγείας τα οποία επίσης πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου.

 

5ο  - Προαγωγή - Απόλυση - Απόρριψη μαθητών

α)   Για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών, απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον 9,5, ο οποίος υπολογίζεται από το σύνολο των βαθμών των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων, είτε αυτά εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο Σχολικής μονάδας.
β)   Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης που δεν προάγονται, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
γ)    Οι μαθητές της Γ΄ τάξης έχουν τις εξής δυνατότητες:

1.     Να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Γ΄ τάξη και να επανεξεταστούν σε όλα τα μαθήματα
2.     Να προσέλθουν στις γραπτές εξετάσεις του Ιουνίου του επόμενου Σχολικού έτους σε όλα τα μαθήματα της ίδιας κατεύθυνσης, χωρίς να φοιτήσουν στο Λύκειο.


6ο  Κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων

Θυμίζουμε ότι με υπουργική απόφαση απαγορεύεται η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές στο σχολείο. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό τότε ο μαθητής πρέπει να έχει το τηλέφωνό του απενεργοποιημένο στην τσάντα του.
Στο σημείο αυτό θα ζητήσουμε πάλι τη δική σας βοήθεια.

 

7ο Κάπνισμα


Το κάπνισμα σύμφωνα με την πρόσφατη Υ.Α. απαγορεύεται στα σχολεία.
Όπως όλοι γνωρίζουμε το κάπνισμα αποτελεί μια ιδιαίτερα επιβλαβή για την υγεία του ανθρώπου συνήθεια. Ζητούμε λοιπόν την συνεργασία σας ώστε η απαγόρευση αυτή να αποτελέσει ευκαιρία για εκείνα τα παιδιά που έχουν αυτή τη συνήθεια για μια ζωή χωρίς τσιγάρο.


8ο Ασθένειες

Όταν ένα παιδί είναι άρρωστο είναι καλύτερα να μην έρχεται στο σχολείο όπου και η δική του υγεία επιβαρύνεται αλλά υπάρχει και ο κίνδυνος να μεταδοθεί η ασθένεια στα υπόλοιπα παιδιά.
Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και ότι άλλο θα θέλατε μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στη Δ/νση του Σχολείου.

Copyright© 2014 - 2ο Γενικό Λύκειο Ιωαννίνων

http://2lykioannina.gr - http://2lyk-ioann.ioa.sch.gr

 

Υλοποίηση: Μποβίλας Κώστας, ΠΕ19

Free business joomla templates