Μαθητές 2016-2017

15μελές Μαθητικό Συμβούλιο 2016-2017

Ημερομηνία εκλογών :

α/α Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο
1 Πρόεδρος  
2 Αντιπρόεδρος  
3 Γραμματέας  
4 Μέλος  
5 Μέλος  
6 Μέλος  
7 Μέλος  
8 Μέλος  
9 Μέλος  
10 Μέλος  
11 Μέλος  
12 Μέλος  
13 Μέλος  
14 Μέλος  
15 Μέλος  

 

 

Free business joomla templates