Σύλλογος Γονέων 2016-2017

Συμβούλιο Γονέων 

α/α Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail
1 Πρόεδρος      
2 Αντιπρόεδρος Τσουμπινάκης Θωμάς 6945309448  
3 Γραμματέας Μουζάκη Ιωάννα 6945432283  
4 Ταμίας Χασιώτης Μιχαήλ 6972403765  
5 Μέλος Παπάζης Γεώργιος 6979113475  
6 Μέλος Λένης Κίμων 6977863247  
7 Μέλος Ζιάβρου Βασιλική 6944445856  
Free business joomla templates